Biznesa inkubatora printera uzstādīšana.

1. Lai pievienotu printeri operētājsistēmā Windows ir nepieciešams lejuplādēt printera draiveri un uzstādīt to, norādot printera IP adresi (10.10.25.250).


Pēc lejuplādes atveriet printera draiveri un nospiediet pogu - Next (turpināt).
2. Ieklikšķiniet pie "I Have reviewed and accept the installation agreements." un nospiediet pogu Next (turpināt).
3. Izvēlieties tīkla pieslēguma veidu "Connect through a wired network (HP Web Services capable)" un sadaļā "Search using an IP Address" ierakstiet: 10.10.25.250 IP adresi un nospiediet pogu Next (turpināt).
4. Ja printeris ir veiksmīgi atrasts nospiediet pogu Next (turpināt).
5. Lai pabiegtu uzstādīšanu nospiediet pogu Finish (beigt).Pēc veiksmīgas printera uzstādīšanas tiks izdrukāta testa lapa.